මොකක්ද මේ SMART FARMING කියන්නේ

ඔයාල දන්නවද මොකක්ද මේ SMART FARMING කියන්නේ කියල. ලංකාවට ටිකක් අලුත් දෙයක් උනත් ලෝකයේ දියුණු රටවල දැන් මේ SMART FARMING වලින් ගොවිතැන් කටයුතු ඉතා කාර්යක්ෂම ලෙස සිදු වෙනවා

Read More

OL නැතුව CIVIL ENGINEER කෙනෙක් වෙමු.

OL නැතුවත් ඔබට Construction field එකේ හිනි පෙත්තටම යන්න පුළුවන් කියල ඔබ දනන් හිටියද. මේ වීඩියෝව බැලුවොත් ඔබ පුදුම වේවි AL නැතුව කොච්චර දේවල් කරන්න පුලුවන්ද කියල.

Read More