உங்கள் வணிகத்தை அடுத்த
கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல
அனுபவம் வாய்ந்த ஆலோசனைக்
குழு தயாராக உள்ளது.

YES: YOULEAD தொழில்முனைவோர் ஆலோசனை சேவையுடன்
இன்றே பதிவு செய்யவும்.

YES : இது தொடர்பான மேலதிக விபரங்கள் கீழே

வெற்றிகரமான
தொழில்முனைவோராக
ஆகுங்கள்

உங்கள் வியாபாரத்தினை மேம்படுத்த நிபுணத்துவமிக்க ஆதரவு மற்றும் சேவைகள்.

என்னுடைய வியாபாரத்திற்கு நிபுணத்துவமிக்க வழிகாட்டல் தேவைப்படுகின்றது

எனக்கு தொழில்முயற்சி
வழிகாட்டி ஒருவர் தேவை.

உங்களின் வியாபாரத்தினை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்துங்கள்.

ஒரு அனுபவமிக்க ஆலோசகர் உங்கள் தொழில்முனைவோர் பயணத்தின் எந்த சவால்களிலும் உங்களுக்கு வழிகாட்ட முடியும்.

YES: YouLead தொழில்முனைவோருக்கான வழிகாட்டல் சேவை

என்பது உங்களுக்கு தொடர்ச்சியான வழிகாட்டுதலை வழங்கத் தயாராக இருக்கும், வெற்றிகரமான தொழில்முனைவோர்களின் தொகுப்பாகும்.

உங்கள் தேவைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒரு ஆலோசகரை தொடர்பு கொள்ள இப்போதே பதிவு செய்யவும்.

இந்தச் சேவை இலங்கையில் உள்ள எந்தவொரு தொழில்முனைவோருக்கும் இலவசமாகக் கிடைக்கும்

எனக்கு ஒரு தொழில்முனைவு ஆலோசகர் தேவை
நான் எனது வியாபாரத்தினை

அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்த விரும்புகின்றேன்

எங்களின் வழிகாட்டி சேவையில் சேருவதன் ஊடாக அனுபவமிக்க வழிகாட்டியிடமிருந்து அவ்வப்போது உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

அம்சம் விரைவில்! ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்த பதிவு செய்யுங்கள்
எனது வியாபாரத்திற்கு

தேவையான நிதியைப் பெற உதவி வேண்டும்

உங்களின் வியாபார திட்டத்தினை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள். நாம் உங்களுக்கு பொருத்தமான நிதி நிறுவகத்துடன் தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்ள உதவிடுவோம்.

அம்சம் விரைவில்! ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்த பதிவு செய்யுங்கள்

வெற்றிப் பெற்ற வியாபாரக் கதைகள்

Ella Good Neighbors - Tamil

Youth Entrepreneurs in Sri Lanka

Women in Microbusiness - Pathma

Women in Microbusiness - Sriyani

Women in Microbusiness- Anusha

நான்
அறிந்துக்கொள்ள வேண்டும்…

When do I need to start thinking about taxes?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, labore et dolore magna aliqua.”

 

When should I start hiring employees?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, labore et dolore magna aliqua.”

 

How do I protect my ideas?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, labore et dolore magna aliqua.”

 

How do I protect my ideas?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, labore et dolore magna aliqua.”

 

When should I start looking for outside investors?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, labore et dolore magna aliqua.”

 

When do I need to incorporate my new business?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, labore et dolore magna aliqua.”

 

எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்