நீங்கள் நினைப்பதைவிட உங்கள் திறன் அதிவிசாலமானது.
Image is not available
Slider
Slider

உங்களுக்கு மிகப்பொருத்தமான தொழில்கற்கைநெறியை தெரிவுசெய்க.

உதவியை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு இடத்தை நினைத்துப்பார்க்க முடியவில்லையா? தனியாக கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் விரும்புகின்ரீர்களா?

உங்கள் சொந்த வியாபாரம்பற்றி கனவு காண்கிறீர்களா?

வேலை வாய்ப்புகள் பற்றி அறியவும்

உங்களுக்கு மிகப்பொருத்தமான தொழில்கற்கைநெறியை தெரிவுசெய்க.

உதவியை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு இடத்தை நினைத்துப்பார்க்க முடியவில்லையா? தனியாக கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் விரும்புகின்ரீர்களா?

Slider

YouLead நாட்காட்டி

ஜனவரி

பிப்ரவரி 2020

மார்ச்
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
Events for பிப்ரவரி

1st

No Events
Events for பிப்ரவரி

2nd

No Events
Events for பிப்ரவரி

3rd

No Events
Events for பிப்ரவரி

4th

No Events
Events for பிப்ரவரி

5th

No Events
Events for பிப்ரவரி

6th

No Events
Events for பிப்ரவரி

7th

Events for பிப்ரவரி

8th

No Events
Events for பிப்ரவரி

9th

No Events
Events for பிப்ரவரி

10th

No Events
Events for பிப்ரவரி

11th

No Events
Events for பிப்ரவரி

12th

No Events
Events for பிப்ரவரி

13th

No Events
Events for பிப்ரவரி

14th

No Events
Events for பிப்ரவரி

15th

No Events
Events for பிப்ரவரி

16th

No Events
Events for பிப்ரவரி

17th

No Events
Events for பிப்ரவரி

18th

No Events
Events for பிப்ரவரி

19th

No Events
Events for பிப்ரவரி

20th

No Events
Events for பிப்ரவரி

21st

No Events
Events for பிப்ரவரி

22nd

No Events
Events for பிப்ரவரி

23rd

No Events
Events for பிப்ரவரி

24th

No Events
Events for பிப்ரவரி

25th

No Events
Events for பிப்ரவரி

26th

No Events
Events for பிப்ரவரி

27th

No Events
Events for பிப்ரவரி

28th

No Events
Events for பிப்ரவரி

29th

No Events

Inspiring stories of Sri Lankan youth

Image is not available
இலங்கையின் இளம் தொழில்முனைவோர்
Seven real stories from youth entrepreneurs who chased their dreams.
Image is not available
பாரம்பரியமற்ற மாணிக்கம் மற்றும் நகைத் தொழிலில்களில் ஈடுப்பட.
Eight young entrepreneurs launched their own gem cutting startup, Top Gem Lapidary, in Kandy in December 2018 after completing a 30-day pilot training program.
Image is not available
YouLead Young Tourism Ambassador செயற்றிட்டம்
contents if available
Image is not available
YouLead இளம் முன்னோடிகள்
The inaugural 2017 YouLead! Youth Leadership Forum brought together 40 "youth ambassadors" from around Sri Lanka to work toward economic empowerment.
Slider

Solution Provider

Funded by

Implemented by

Generous Support by

Platform supporters

Slider