ව්‍යවසායකයින් යනු නව නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් සංවර්ධනය කිරීමේ අභියෝගයට ආදරය කරන නිර්මාණශීලී ව්‍යාපාරික පිරිසකි.

ව්‍යවසායකයින් සාමාන්‍ය අයට වඩා වෙනස් විදියට හිතන පිරිසක්. ඔවුන් අනාගතය ගැන සිහින දකිමින් ව්‍යාපාර සැලැස්මක් ක්‍රියාවට නංවන්න බිය නැති පිරිසක්. ඔවුන් තම නිර්මාණශීලී ව්‍යාපාරික අදහස්වලින් ලෝකයට විසඳුම් ලබා දෙනවා.

සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න නම් ඔබට,

තාක්ෂණික විශේෂඥතාව

ව්‍යවසායකත්ව දැනුම

මුල්‍ය සහය

උපදේශන සහය

ඉතින් ඔබේම ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීමට ඔබ සූදානම්ද?

YouLead හි ව්‍යවසායකත්ව වෙබ් අඩවිය හරහා, ණයක් සඳහා අයදුම් කරන්න වගේම ස්වේච්ඡා උපදේශකයෙකු සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඔබට හැකියි.

තමුන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ගැන සිහින මවනවාද?

ව්‍යවසායකත්ව උපදේශනය

ෆේස්බුක් නිර්මාතෘ, මාර්ක් සකර්බර්ග් ගේ සාර්ථකත්වය පිටු පස ඇපල් නිර්මාතෘ, ස්ටීව් ජොබ්ස් ගේ උපදේශනය තිබු බව ඔබ දන්නවාද?

අනාගත ව්‍යවසයෙකු වීමට සිහින දකින ඔබටත්, ව්‍යාපාර උපදේශනය සදහා වූ වෙබ් අඩවිය හරහා (හදුන්වාදීමට නියමිත) අත්දැකීම්වලින් පරිපුර්ණ උපදේශකවරු සමග සම්බන්ධ විය හැකියි.

මුල්‍ය සහාය

මුල්‍ය සහාය හරහා,

– ව්‍යාපාර අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම

– ණය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම වගේම

– අනාගත ආයෝජකයින් සහ මූල්‍ය ආයතන සමග සම්බන්ධ වීමටත් ඔබට හැකිය.

වෙළඳපල තොරතුරු

ඔබේම ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙළඳපල තොරතුරු හා මෙවලම් මේ හරහා ඔබට දැන් සොයා ගත හැකිය.