நீங்கள் நினைப்பதைவிட உங்கள் திறன் அதிவிசாலமானது.
Image is not available
Slider
Slider

உங்களுக்கு மிகப்பொருத்தமான தொழில்கற்கைநெறியை தெரிவுசெய்க.

உதவியை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு இடத்தை நினைத்துப்பார்க்க முடியவில்லையா? தனியாக கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் விரும்புகின்ரீர்களா?

உங்கள் சொந்த வியாபாரம்பற்றி கனவு காண்கிறீர்களா?

வேலை வாய்ப்புகள் பற்றி அறியவும்

உங்களுக்கு மிகப்பொருத்தமான தொழில்கற்கைநெறியை தெரிவுசெய்க.

உதவியை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு இடத்தை நினைத்துப்பார்க்க முடியவில்லையா? தனியாக கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் விரும்புகின்ரீர்களா?

Slider

YouLead நாட்காட்டி

மார்ச்

ஏப்ரல் 2020

மே
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for ஏப்ரல்

1st

No Events
Events for ஏப்ரல்

2nd

No Events
Events for ஏப்ரல்

3rd

No Events
Events for ஏப்ரல்

4th

No Events
Events for ஏப்ரல்

5th

No Events
Events for ஏப்ரல்

6th

No Events
Events for ஏப்ரல்

7th

No Events
Events for ஏப்ரல்

8th

No Events
Events for ஏப்ரல்

9th

No Events
Events for ஏப்ரல்

10th

No Events
Events for ஏப்ரல்

11th

No Events
Events for ஏப்ரல்

12th

No Events
Events for ஏப்ரல்

13th

No Events
Events for ஏப்ரல்

14th

No Events
Events for ஏப்ரல்

15th

No Events
Events for ஏப்ரல்

16th

No Events
Events for ஏப்ரல்

17th

No Events
Events for ஏப்ரல்

18th

No Events
Events for ஏப்ரல்

19th

No Events
Events for ஏப்ரல்

20th

No Events
Events for ஏப்ரல்

21st

No Events
Events for ஏப்ரல்

22nd

No Events
Events for ஏப்ரல்

23rd

No Events
Events for ஏப்ரல்

24th

No Events
Events for ஏப்ரல்

25th

No Events
Events for ஏப்ரல்

26th

No Events
Events for ஏப்ரல்

27th

No Events
Events for ஏப்ரல்

28th

No Events
Events for ஏப்ரல்

29th

No Events
Events for ஏப்ரல்

30th

No Events

Inspiring stories of Sri Lankan youth

Image is not available
இலங்கையின் இளம் தொழில்முனைவோர்
Seven real stories from youth entrepreneurs who chased their dreams.
Image is not available
பாரம்பரியமற்ற மாணிக்கம் மற்றும் நகைத் தொழிலில்களில் ஈடுப்பட.
Eight young entrepreneurs launched their own gem cutting startup, Top Gem Lapidary, in Kandy in December 2018 after completing a 30-day pilot training program.
Image is not available
YouLead Young Tourism Ambassador செயற்றிட்டம்
contents if available
Image is not available
YouLead இளம் முன்னோடிகள்
The inaugural 2017 YouLead! Youth Leadership Forum brought together 40 "youth ambassadors" from around Sri Lanka to work toward economic empowerment.
Slider

Solution Provider

Funded by

Implemented by

Generous Support by

Platform supporters

Slider