நீங்கள் நினைப்பதைவிட உங்கள் திறன் அதிவிசாலமானது.
Image is not available
Slider

உங்களுக்கு மிகப்பொருத்தமான தொழில்கற்கைநெறியை தெரிவுசெய்க.

உதவியை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு இடத்தை நினைத்துப்பார்க்க முடியவில்லையா? தனியாக கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் விரும்புகின்ரீர்களா?

உங்கள் சொந்த வியாபாரம்பற்றி கனவு காண்கிறீர்களா?

வேலை வாய்ப்புகள் பற்றி அறியவும்

உங்களுக்கு மிகப்பொருத்தமான தொழில்கற்கைநெறியை தெரிவுசெய்க.

உதவியை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு இடத்தை நினைத்துப்பார்க்க முடியவில்லையா? தனியாக கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் விரும்புகின்ரீர்களா?

Slider

YouLead நாட்காட்டி

டிசம்பர்

ஜனவரி 2021

பிப்ரவரி
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for ஜனவரி

1st

No Events
Events for ஜனவரி

2nd

No Events
Events for ஜனவரி

3rd

No Events
Events for ஜனவரி

4th

No Events
Events for ஜனவரி

5th

No Events
Events for ஜனவரி

6th

No Events
Events for ஜனவரி

7th

No Events
Events for ஜனவரி

8th

No Events
Events for ஜனவரி

9th

No Events
Events for ஜனவரி

10th

No Events
Events for ஜனவரி

11th

No Events
Events for ஜனவரி

12th

No Events
Events for ஜனவரி

13th

No Events
Events for ஜனவரி

14th

No Events
Events for ஜனவரி

15th

No Events
Events for ஜனவரி

16th

No Events
Events for ஜனவரி

17th

No Events
Events for ஜனவரி

18th

No Events
Events for ஜனவரி

19th

No Events
Events for ஜனவரி

20th

No Events
Events for ஜனவரி

21st

No Events
Events for ஜனவரி

22nd

No Events
Events for ஜனவரி

23rd

No Events
Events for ஜனவரி

24th

No Events
Events for ஜனவரி

25th

No Events
Events for ஜனவரி

26th

No Events
Events for ஜனவரி

27th

No Events
Events for ஜனவரி

28th

No Events
Events for ஜனவரி

29th

No Events
Events for ஜனவரி

30th

No Events
Events for ஜனவரி

31st

No Events

Inspiring stories of Sri Lankan youth

Image is not available
இலங்கையின் இளம் தொழில்முனைவோர்
Seven real stories from youth entrepreneurs who chased their dreams.
Image is not available
பாரம்பரியமற்ற மாணிக்கம் மற்றும் நகைத் தொழிலில்களில் ஈடுப்பட.
Eight young entrepreneurs launched their own gem cutting startup, Top Gem Lapidary, in Kandy in December 2018 after completing a 30-day pilot training program.
Image is not available
YouLead Young Tourism Ambassador செயற்றிட்டம்
contents if available
Image is not available
YouLead இளம் முன்னோடிகள்
The inaugural 2017 YouLead! Youth Leadership Forum brought together 40 "youth ambassadors" from around Sri Lanka to work toward economic empowerment.
Slider

Solution Provider

Funded by

Implemented by

Generous Support by

Platform supporters

Slider