நீங்கள் நினைப்பதைவிட உங்கள் திறன் அதிவிசாலமானது.
Image is not available
Slider

உங்களுக்கு மிகப்பொருத்தமான தொழில்கற்கைநெறியை தெரிவுசெய்க.

உதவியை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு இடத்தை நினைத்துப்பார்க்க முடியவில்லையா? தனியாக கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் விரும்புகின்ரீர்களா?

உங்கள் சொந்த வியாபாரம்பற்றி கனவு காண்கிறீர்களா?

வேலை வாய்ப்புகள் பற்றி அறியவும்

உங்களுக்கு மிகப்பொருத்தமான தொழில்கற்கைநெறியை தெரிவுசெய்க.

உதவியை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு இடத்தை நினைத்துப்பார்க்க முடியவில்லையா? தனியாக கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் விரும்புகின்ரீர்களா?

Slider

YouLead நாட்காட்டி

ஏப்ரல்

மே 2021

ஜூன்
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Events for மே

1st

No Events
Events for மே

2nd

No Events
Events for மே

3rd

No Events
Events for மே

4th

No Events
Events for மே

5th

No Events
Events for மே

6th

No Events
Events for மே

7th

No Events
Events for மே

8th

No Events
Events for மே

9th

No Events
Events for மே

10th

No Events
Events for மே

11th

No Events
Events for மே

12th

No Events
Events for மே

13th

No Events
Events for மே

14th

No Events
Events for மே

15th

No Events
Events for மே

16th

No Events
Events for மே

17th

No Events
Events for மே

18th

No Events
Events for மே

19th

No Events
Events for மே

20th

No Events
Events for மே

21st

No Events
Events for மே

22nd

No Events
Events for மே

23rd

No Events
Events for மே

24th

No Events
Events for மே

25th

No Events
Events for மே

26th

No Events
Events for மே

27th

No Events
Events for மே

28th

No Events
Events for மே

29th

No Events
Events for மே

30th

No Events
Events for மே

31st

No Events

Inspiring stories of Sri Lankan youth

Image is not available
இலங்கையின் இளம் தொழில்முனைவோர்
Seven real stories from youth entrepreneurs who chased their dreams.
Image is not available
பாரம்பரியமற்ற மாணிக்கம் மற்றும் நகைத் தொழிலில்களில் ஈடுப்பட.
Eight young entrepreneurs launched their own gem cutting startup, Top Gem Lapidary, in Kandy in December 2018 after completing a 30-day pilot training program.
Image is not available
YouLead Young Tourism Ambassador செயற்றிட்டம்
contents if available
Image is not available
YouLead இளம் முன்னோடிகள்
The inaugural 2017 YouLead! Youth Leadership Forum brought together 40 "youth ambassadors" from around Sri Lanka to work toward economic empowerment.
Slider

Solution Provider

Funded by

Implemented by

Generous Support by

Platform supporters

Slider